به گزارش افکار نیوز ؛ رهمنودهای مرحوم حضرت آیت الله محمّدتقی بهجت برای حل مشکلات را می خوانید :

1️ قرآن کوچکی را همیشه همراه داشته باشید.

2️ معوذتین را بخوانید و تکرار نمایید.

3️ آیت الکرسی را بخوانید و در منزل نصب نمایید.

4️ چهار قل را بخوانید و تکرار کنید ، خصوصاً وقت خواب.

5️ در موقع اذان با صدای نسبتا بلند ، اذان بگویید.

6️ روزی 50 آیه از قرآن کریم با صدای نسبتا بلند بخوانید.