به گزارش افکار نیوز ؛ حضرت امام حسن عسکری علیه السلام می فرمایند:

من وَعَظَ أخاهُ سِرّا فَقَد زانَهُ ومَن وَعَظَهُ عَلانِیَةً فَقَد شانَهُ؛

هر که برادرش را نهانى پند دهد ، او را آراسته است ، و هر که برادرش را درحضور دیگران پند دهد ، او را سرافکنده کرده است.

کتاب شریف تحف_العقول