به گزارش افکار نیوز ؛ امام صادق (علیه السلام) می فرمایند:

 فضیلت خواندن نماز در اول وقت نسبت به تأ خیر انداختن آن، مثل فضیلت آخرت بر دنیاست.

ثواب الاعمال ص 36