به گزارش افکار نیوز ؛ اسماعیل بن سهل گوید :

خدمت امام جواد (علیه  السلام)  نوشتم ، چیزى به من تعلیم فرما که اگر آن را بگویم (بخوانم) در دنیا و آخرت با شما باشم.

حضرت به خط خود نوشت :

سوره  انا انزلناه  را زیاد بخوان و لبهایت به گفتن استغفار تر  باشد ، (یعنى آنقدر استغفار کُنى که دائم لبت از گفتن استغفار  در حرکت باشد).

 ثواب الاعمال