به گزارش افکار نیوز ؛ فردی نقل کرد : به علامه طباطبایی عرض کردم آقا! من عجول و بی صبرم ، حوصله معطلی ندارم! در یک جمله برایم عصاره همه معارف اسلام را بیان کنید!

خنده ملیحی کرد و فرمود: با همه مهربان باش!

 

آشنای آسمان، ص160