به گزارش افکار نیوز ؛ امام على علیه السلام می فرمایند:

لا یعابُ المَرءُ بِتَاخیرِ حَقهِ اِنمَا یعابُ مَن اَخَذَ ما لَیسَ لَهُ؛

برای انسان عیب نیست که حقش تاخیر افتد، عیب آن است که چیزی را که حقش نیست بگیرد.

 

نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 500.