به گزارش افکار نیوز ؛ پیامبر اڪرم(صلی الله علیه و آله) می فرمایند:

1️) همنشینی علما

2️) دست به سر یتیم کشیدن

3️)نیمه شب استغفار کردن

4️) کم خوابیدن شب

5️)روزه

نصایح ، صفحه218