به گزارش افکار نیوز ؛ نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) :

هر که استغفار کند ، خدا برای او از هر غمی گشایش و از هر تنگنایی مفری پدید آرد. و او را از جایی که انتظار ندارد ، روزی دهد.