به گزارش افکار نیوز ؛ امام صادق علیه السلام می فرمایند:

زمانی که مومن مرتکب‌گناهی می‌شود،

خداوند تا هفت ساعت به او مهلت می‌دهد؛

اگر در این زمان توبه کند برایش نوشته نخواهد شد...

«کافی ، جلد٢»