به گزارش افکارنیوز،

آیات عظام امام و خامنه ‌اى: اگر براى اصلاح دندان باشد - نه براى زینت - اشکال ندارد.

 آیات عظام بهجت، تبریزى، سیستانى و نورى: آرى، جایز است.

 آیةاللَّه صافى: اگر براى اصلاح دندان باشد - نه براى زینت - اشکال ندارد و اگر براى دندان‌ هاى جلو باشد، در هر حال بنابر احتیاط واجب باید از آن اجتناب کرد؛ هر چند به قصد زینت هم نباشد.

منبع:

امام، استفتاءات، ج 1، لباس نمازگزار، س 56؛آیت الله مکارم، استفتاءات، ج 2، س 163؛آیت الله خامنه‌اى، اجوبةالاستفتاءات، س 449.آیت الله بهجت، وسیلة النجاة، ج 1، م 639؛آیت الله نورى، تعلیقات على العروه، لباس المصلى، م 20؛آیت الله تبریزى، استفتاءات، س 2195؛آیت الله سیستانى، سایت، زینت.آیت الله صافى، هدایة العباد، ج 1، م 678.