به گزارش افکار نیوز ، رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود:

یا علی! بر تو باد به خواندن آیت الکرسی بعد از هر نماز واجب.

زیرا هر کس بعد از هر نماز واجب آیت الکرسی را بخواند خداوند به وی قلوب شاکرین , اعمال صادقین و ثواب پیامبران را عطا نموده و مانند کسی باشد که همراه پیامبران خدا جهاد کرده تا شهید شده باشد.

و فرمود: چیزی جز مرگ مانع ورود او به بهشت نیست و خداوند خودش او را قبض روح می کند و به جز انسان صدیق یا پیامبر یا کسی که خدا از او راضی باشد کسی دیگری بر خواندن آیت الکرسی مواظبت نمی کند.

 

الدرالمنثور ج۱ ص ٣٢٣