به گزارش افکارنیوز،

رسول خدا (ص) درحدیثی چهار گروه مصداق شهید را این چنین معرفی نمودند:

قال رسول الله صلى الله علیه و آله : مَن قُتِلَ دُونَ أهلِهِ ظُلما فهُو شَهیدٌ ، و مَن قُتِلَ دُونَ مالِهِ ظُلما فهُو شَهیدٌ ، و مَن قُتِلَ دُونَ جارِهِ ظُلما فهُو شَهیدٌ ، و مَن قُتِلَ فی ذاتِ اللّه ِ عَزَّ و جلَّ فهُو شَهیدٌ .

پیامبر خدا چهارگروه از شهدا را این گونه بیان فرموده اند:

1-کسی که در دفاع از خانواده از روی ظلم کشته شود.

2-کسی که در دفاع از مال خود به ستم کشته شود.

3-کسی که در دفاع از همسایه مظلومانه کشته شود.

4-کسی که به خاطر خداوند کشته شود شهید است.

 

پیام پیامبر(ص) 560 ،تحریر مواعظ العددیه ،کنزالعمال