به  گزارش افکار نیوز ، اثر خواندن این آیه پیش از خواب آن است که با خواندن این آیه، هر وقت بخواهیم بیدار می شویم. در حدیثی از حضرت صادق (علیه السلام) آمده: بنده ای که هنگام خواب آیه آخر کهف را بخواند در همان زمانی که می خواهد بیدار می شود.

قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملاً صالحاً و لا یشرک بعباده ربه احداً؛ بگو: من فقط بشری مثل شما هستم، (امتیازم این است که) به من وحی می شود که تنها معبودتان معبود یگانه است. پس هر که به دیدار پروردگارش امید دارد، باید کاری شایسته انجام دهد و هیچ کس را در عبادت پروردگار شریک نکند.

اثر خواندن این آیه پیش از خواب آن است که با خواندن این آیه، هر وقت بخواهیم بیدار می شویم. در حدیثی از حضرت صادق (علیه السلام) آمده: بنده ای که هنگام خواب آیه آخر کهف را بخواند در همان زمانی که می خواهد بیدار می شود.