به گزارش افکارنیوز،

حضرت محمد(ص) درباره گنج های بهشت می فرمایند: 

چهار چیز از گنج های بهشت است:

پنهان داشتن ناداری، پنهان داشتن صدقه، پنهان داشتن مصیبت و پنهان داشتن درد.

منبع: میزان الحکمه، جلد 10 صفحه 434