به گزارش افکار نیوز ، پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: اینان جزء شهدا هستند و از مقام ایشان برخوردارند:

① شخصی که در راه خدا کشته شود؛

② هر کس که در راه خدا بمیرد؛

③ هر کس که به خاطر بیماری طاعون فوت شود؛

④ هر کس که در شکم مادر بمیرد؛

⑤هر کس که در آب غرق شود؛

⑥هر کس که برای دفاع از جان خود کارزار کند تا کشته شود؛

⑦ هر کس که در راه دفاع از مال خود کشته شود؛

⑧هر کس که در راه دفاع از خانه‌اش قتال کننده کشته شود؛

⑨ هر کس که با طهارت (وضو) بخوابد و همان شب بمیرد"

 

آثار الصادقین، ج 10، ص 77 - 81.