به گزارش افکار نیوز ، در پاسخ به سوال عقد موقت یا صیغه، چه شرایطی دارد؛ آمده است :

 

1. ازدواج موقت مانند ازدواج دائم، نیاز به خواندن عقد و الفاظ مخصوص دارد و با صرف رضایت قلبی درست نمی‌شود.

2. فرق عمده در ازدواج موقت با دائم، این است که در عقد موقت باید مدت ذکر شود که آیا مثلاً یک ساعت است یا ده سال.

3. مقدار مهریه هم باید در عقد موقّت، مشخص شود و هنگام خواندن عقد، ذکر گردد.

4. در عقد ازدواج موقّت، بعد از تمام شدن مدت، زن باید از مرد جدا شود و عده نگه دارد؛ مگر اینکه عقد، دوباره تجدید شود. اگر قبل از تمام شدن مدت، مرد بقیه آن را ببخشد، ازدواج موقت تمام می‌شود؛ اما ازدواج دائم، فقط با طلاق یا فسخ، عقد منفسخ می‌شود.

 

منبع: استفتائات مقام معظم رهبری