به گزارش افکار نیوز ، پیامبراکرم (صلى الله علیه و آله) :

 هر که در مجلسی بشنود که از برادرش غیبت می شود و آن غیبت را از او دفع کند خداوند هزار باب بدی را در دنیا و آخرت از او دفع می کند.

 

منبع : من لایحضره الفقیه،ج4، ص15