به گزارش افکار نیوز ، احکام شرعی مربوط به  تقلب در امتحانات و درآمد حاصل از مدرک آن با توجه به نظر مراجع تقلید را در اینجا بخوانید.

 

 

 

منبع : مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید ج 3 صفحه 211 رساله دانشجویی، مسئله 539