به گزارش افکارنیوز،

 به گزارش افکار نیوز ، پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله)  می فرمایند :

 زمانی بر مردم بیاید که دین هیچ دین‌داری سالم نماند ؛ مگر آن کس که مانند روباهی که بچه‌های خود را از دسترس درندگان دور می‌سازد، قلّه به قلّه و لانه به لانه بگریزد.

گفتند : آن چه زمانی است؟  فرمود :  آنگاه‌که معیشت ، جز با نافرمانی خدا فراهم نگردد و مجرد زیستن ، حلال و جایز می‌شود.

  

منبع : (بحرالمعارف، ج ۱، ص ۳۱۵. التحصین، ص ۱۳)