به گزارش افکار نیوز ، امام صادق علیه السلام می فرمایند :

هرکه مؤمن بینوایى را حقیر شمارد، خداوند پیوسته او را تحقیر کند و دشمنش دارد تا آن گاه که از تحقیر او دست بردارد.

منبع : میزان الحکمه جلد3 صفحه 143