به گزارش افکار نیوز ، امام صادق (علیه السلام) فرمودند :

 شیطان گفته همه مردم در قبضه حکومت من هستند جز 5 کس :

1️)  کسی که با نیت صحیح در هر کاری بر خدا توکل کند.

2️)  آنکه شبانه روز به هنگام ثواب و خطا بسیار یاد خدا باشد.

3️)  کسی که هرچه برای خود می پسندد برای دیگران هم بپسندد.

4️)  آنکه به هنگام مصیبت صبر کند.

5️)  کسی که به قسمت الهی راضی باشد و غم روزی نخورد.  

 

منبع : نصایح صفحه ۲۲۵