به گزارش افکار نیوز ، امام علی (علیه السلام) می فرمایند :

به سبب اعمال زشتی که انجام می دهید ما را از شفاعت خود در قیامت درمانده نکنید.

منبع : تحف العقول ص97