به گزارش افکار نیوز ، حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) می فرمایند :

کسی که از روی اخلاص «لاٰ اِلٰهَ الّا اللّه» گوید؛ به بهشت داخل شود و اخلاص او این است که گفتنِ «لاٰ اِلٰهَ الّا اللّه»

او را از ارتکابِ آنچه که خداوند بر او حرام نموده؛ باز دارد.

 

منبع : جهاد با نفس ، شیخ حرعاملی