⁣امام صادق علیه السلام در جواب سؤال راوی از آیه شریفه «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ‌ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَ

مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعا»

« هر که انسانى را به غیر قصاص بکشد، گویا همه مردم را کشته، و هر که او را زنده کند گویا همه مردم را زنده

کرده است » چنین بیان فرمودند:

منْ أَخْرَجَها مِنْ ضَلالٍ إلى هُدًى، فَکَأَنَّما أَحْیاها وَ مَنْ أَخْرَجَها مِنْ هُدًى إلى ضَلالٍ، فَقَدْ قَتَلَها.

هر کس که شخص دیگری را ازگمراهی خارج‌نماید و هدایت‌کند، مانند آن است که او را زنده کرده و هر کس

دیگری را گمراه کند، پس به‌ درستی که او را کشته است.

 

⁣منبع : ⁣اصول کافی  ج ۲ ص ۲۱۰