به گزارش افکار نیوز ، از محضر امام صادق (علیه السلام) سوال شد:

 فدایت شوم بسیار می شود که یادی از امام حسین (علیه السلام) می کنم در آن هنگام چه بگویم ؟

حضرت فرمودند :سه مرتبه بگویید : صلی الله علیک یا ابا عبد الله....

 که سلام به آن حضرت از دور و نزدیک به او می رسد  .

 

منبع : اصول کافی ج ۵۷۱/۴.