به گزارش افکارنیوز،

همه مردم در زندگی با مشکلات و دشواری هایی رو به رو هستند که البته نسبت به زندگی‌های مختلف شدت و ضعف دارد. عموما دو نگاه در برابر سختی های زندگی اتخاذ می‌شود؛ نگاه اول، نگاهی منفعلانه است، یعنی فرد در برابر سختی ها تسلیم شده و خود را ناتوان می‌یابد، چنین فردی به راحتی در زندگی شکست خواهد خورد و هیچگاه موفقیت را نخواهد چشید.

اما نگاه دوم، نگاهی فعالانه است، نگاهی که در آن نوع سختی برای فرد مهم نیست، چنین فردی به بزرگی سختی ها و دشواری ها نگاه نمی‌کند بلکه نگاهی دینی اتخاذ خواهد کرد. زمانی که انسان معتقد است خداوند هر لحظه او را می‌بیند و از بنده اش در برابر دشواری ها حفاظت می‌کند، در نتیجه علم او به اراده پروردگار باعث می‌شود که سختی ها در نظرش کوچک باشند و در نتیجه می‌تواند با تلاش بر آنها فائق آید.

در ادامه تصویرنوشته ای از حدیث زیبای امیر المومنین حضرت علی (ع) درباره راه حل رفع دشواری ها و سختی های زندگی مشاهده می‌کنید: