به گزارش افکار نیوز ، براے شفاے مریض خواندن "سوره الاعلیٰ"  هر روزه مجرب است.

 

 

کشکول لطیف ۴۱۸