به گزارش افکار نیوز ، پیامبر اڪرم(صلی الله علیه و آله) می فرمایند :

 پنج چیز دل راصفا میدهد و سختی قلب را بر طرف می کند :

1️)  همنشینی علما

2️)  دست به سر یتیم کشیدن

3️)  نیمه شب استغفار کردن

4️)  کم خوابیدن شب

5️)  روزه

 

منبع : نصایح ، صفحه218