به گزارش افکار نیوز ، در تصویر زیر تعداد مادران چند شهیدی دفاع مقدس را مشاهده می کنید.