به گزارش افکارنیوز،

امام حسین علیه السلام درحدیثی فرمودند: اى مردم در خوبى ها با یکدیگر رقابت کنید.

امام حسین علیه السلام: اَ یُّهَا النّاسُ نافِسوا فِى الْمَکارِمِ وَ سارِعوا فِى الْمَغانِمِ وَ لا تَحْتَسِبوابِمَعْروفٍ لَمْ تَجْعَلوا... ؛

امام حسین علیه السلام فرمودند:اى مردم در خوبى ها با یکدیگر رقابت کنید و در کسب غنائم (بهره گرفتن از فرصت ها)شتاب نمایید و کار نیکى را که در انجامش شتاب نکرده اید، به حساب نیاورید.

 

بحار 78ص121