به گزارش افکارنیوز،

آیت الله دستغیب در صفحه۱۶۲ جلد اول کتاب گناهان کبیره در قطع صله رحم نکاتی را می گوید که به شرح زیر است.

از حضرت باقر(ع) مرویست که ابوذر گفت: از پیغمبر (ص) شنیدم: که فرمود: صراط (پلى که روى جهنم است و روز قیامت همه باید از روى آن عبور نمایند) دو طرفش، رحم و امانت خواهد بود، هرگاه کسى که صلۀ رحم مى کرده و امانت را هم رد مى کرده از آن بگذرد به سلامت گذشته به بهشت خواهد رفت و هرگاه خیانت کنندۀ به امانت و قطع کنندۀ رحم از روى آن بگذرد او را با این دو گناه هیچ عملى سودى نمى رساند و صراط او را میان آتش خواهد انداخت ١.

روایات کثیره اى رسیده است که از آثار صلۀ رحم طول عمر و تأخیر در اجل و دفع بلاء و زیادتى رزق و برطرف شدن فقر و زیاد شدن نسل مى باشد.

حضرت صادق (ع) در مجلس منصور دوانقى سه حدیث دربارۀ صلۀ رحم از قول رسول خدا (ص) نقل فرمود:

١-شخصى صلۀ رحم مى کند و از عمرش سه سال بیشتر نمانده، پس خداى تعالى به سبب این عمل عمرش را سى سال قرار مى دهد و شخصى قطع رحم مى کند و از عمرش سى سال مانده، پس خداى تعالى آن را سه سال قرار مى دهد آنگاه این آیه شریفه را تلاوت فرمود «خدا هرچه را بخواهد محو یا ثبت مى فرماید».

٢-پیوند برحم خانه ها را آباد مى کند و عمرها را دراز مى نماید هرچند پیوند کننده از نیکان نباشد.

٣-صلۀ رحم سبب آسان شدن حساب روز جزا است و از مردن بد یعنى عاقبت بشرى نگه مى دارد.

و نیز مرویست که حضرت صادق (ع) به میسر فرمود چندین مرتبه مرگت رسید و خداى تعالى به سبب صلۀ رحمى که کردى و احسانى که به خویشاوندانت نمودى آن را به تأخیر انداخت.