به گزارش افکارنیوز،

امام حسین علیه السلام در حدیثی ویژگی های افرادی که می توانیم درخواست هایمان را با آنها در میان بگذاریم بیان فرموده اند.

امام حسین علیه السلام فرمودند: جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد.

 

(تحف العقول ، ص 247)