به گزارش افکارنیوز،

سال جدید بهانه ای است تا انسان ها در اعمال خود بنگرند و به دنبال راهی برای بهتر شدن خود و اعمالشان باشند؛ در این میان قرآن کریم راهنمایی بی بدیل است.

صبر و استقامت

پروردگارا! صبر و شکیبایی بر ما فرو ریز و قدم‌های ما را ثابت و استوار بدار و ما را بر گروه کافران پیروز فرما.

بقره/ 250

از این آیه می‌آموزیم و درس می‌گیریم که:

1- همیشه و به‌خصوص در جبهه‌ها، دعا همراه با حرکت لازم است، نه دعا به‌جای حرکت. «برزوا لجالوت .... ربّنا افرغ...»

2- صبر و پیروزی، ملازم یکدیگرند. در اثر صبر، ظفر آید. «صبراً... و انصرنا»

3- دعاهای خود را با «ربّنا» آغاز کنیم. «ربّنا افرغ»

4- در شداید، انسان به صبرِ بسیار محتاج است. «افرغ» به معنای نزول فراوان است. از نظر ادبی کلمه «صبراً» که در قالب «نکره» آمده است نشانه درخواست صبر بزرگ است.

5- پشت سر گذاشتن امتحانات و موفقیّت در آنها شما را مغرور نکند، باز هم از خداوند استمداد نمایید. «ثبت اقدامنا»

6- وظیفه انسان، حرکت و تلاش است، امّا پیروزی به‌دست خداست. «وانصرنا»

7- پیروزی در جنگ، زمانی با ارزش است که هدف رزمندگان برتری حقّ بر باطل باشد، نه برتری یکی بر دیگری. «و انصرنا علی القوم الکافرین»

الهی عاشق را ترک ماسوای معشوق عین فرض است که یک دل و دو معشوق کذب محض است.