به گزارش افکار نیوز، امام صادق (علیه السلام) می فرمایند :

  هرکس هنگام خواب صد مرتبه بگوید:

 " استغفرالله " درحالی که گناهان او مانند برگ درخت ریخته می خوابد و درحالی بیدار می شود که هیچ گناهی ندارد.

 

منبع : کتاب مکارم اخلاق شیخ طبرسی ره صفحه ۶۷۳ / حدیث ۲۱۴