به گزارش افکار نیوز ، حجه الاسلام والمسلمین علیرضا توحیدلو در سخنانی صحاب آخرالزمانی پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) را این گونه معرفی کردند:

اصحاب آخرالزمانی پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) (در سه قسمت)

(قسمت اول)

ایشان در جمعی از اصحاب چنین فرمودند: آیا میدانید که اندوه و تفکر من در چیست و اشتیاقم به چیست؟

گفتند: نه، ای رسول خدا! ما هیچ چیز از این موضوع ندانیم، ما را از اندوه و تفکر و اشتیاق خود خبر ده. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: إن شاء الله خبر میدهم. سپس آهی دردناک کشید و فرمود: آه، چقدر مشتاق دیدار برادران خودم هستم که پس از من می آیند، ابوذر گفت: ای رسول خدا! مگر ما برادران شما نیستیم؟ فرمود: نه، شما یاران منید، ولی برادرانم پس از من می آیند، شأن آنان مثل #شأن_انبیا است، آنان گروهی اند که برای رضای خدا از پدران و مادران و برادران و خواهران و تمام خویشان خود می گریزند، مال را برای خدا واگذارند و خود را جهت تواضع در برابر خدا زبون سازند، در شهوات و زیادی های دنیا رغبت نکنند، و چون #غریبان در یکی از خانه های خداگرد آیند، می بینی که از بیم آتش و دوستی بهشت محزون و دلتنگ اند، چه کسی از قدر و منزلت آنان نزد خدا با خبر است؟ هیچ گونه رابطهٔ خویشی و مالی یا یکدیگر ندارند که بدان سبب به هم حسد برند به یکدیگر از مادر و پدر نسبت به فرزند و از برادر نسبت به برادر مهربان تر هستند. #آه چقدر مشتاق دیدارشان هستم! و در راه رضای خداوند خود را از زحمت دنیا و نعمت های آن آسوده ساخته تا جان خود را از عذاب همیشگی نجات بخشیده و داخل بهشت گردند...


بیشتر بخوانید : اهمیت و نحوه صحیحِ سلام کردن از زبان معصومین(ع)


اصحاب آخرالزمانی پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم)

(قسمت دوم)

و بدان ای أباذر! که هر کدام از آنان را پاداش هفتاد_نفر از کسانی که در جنگ بدر شرکت داشته اند، می باشد. ای اباذر! هر کدام از آنان نزد خداوند از هر چه که خداوند بر روی زمین آفریده، گرامی تر است. ای أباذر! دلشان با خدا و عملشان برای خداست، و اگر یکی از آنان بیمار شود پاداش عبادت_هزار_سال که روزها روزه و شب ها به نماز باشد برای اوست. ای أباذر! اگر خواهی برایت بیفزایم؟ گفتم: آری ای رسول خدا، برای ما بیفزا، فرمود: هرگاه یکی از آنان بمیرد گویا هر که در آسمان دنیاست مرده است به خاطر فضل و کرامتی که نزد خداوند دارد. و اگر خواهی برایت بیفزایم؟ گفتم: آری ای رسول خدا، برایم بیفزا. فرمود: ای اباذر! اگر یکی از آنان را شپشی که در لباس دارد آزار دهد پاداش چهل_حج و چهل_عمره و چهل_کارزار و آزاد ساختن چهل_بنده از اولاد اسماعیل علیه السلام برای او نزد خداوند خواهد بود، و هر یک از آنان دوازده هزار نفر را در شفاعت خود داخل سازد. گفتم: سبحان الله! و دیگران نیز گفتند: سبحان الله؛ تا چه اندازه خداوند به آفریدگان خود مهربان و دلسوز و کرامت بخش است! پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آیا از سخن من تعجب می کنید؟ اگر بخواهید برایتان بیفزایم؟ ابوذر گفت: آری ای رسول خدا، برایمان بیفزا...

اصحاب آخرالزمانی پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله وسلم) ( قسمت سوم )

«یک آه آنان موجب گریه ملائکه»

فرمود: اگر یکی از آنان پیشانی خود را بر زمین نهد و چند بار آه بگوید، فرشتگان هفت آسمان از روی دلسوزی و شفقت بر او به گریه کنند، پس خدای متعال فرماید: ای فرشتگان من! چرا میگریید؟ گویند: ای معبود و سرور ما! چگونه نگرییم و حال آنکه دوست تو در زمین از روی درد ناله سر می دهد و آه میگوید؟ پس خدای متعال فرماید: ای فرشتگان من شاهد باشید که من از بندهٔ خودم به سبب آنکه بر رنج و سختی صبر نموده و راحتی نمی جوید راضیم، فرشتگان گویند: ای معبود و سرور ما! پس از این سخنی که فرمودی هرگز شدت و سختی به بنده و دوست تو زیانی نتواند رساند، خدای متعال فرماید: ای فرشتگان من دوست من در نزدم مانند یکی از پیامبران من است، و اگر دوستم مرا بخواند و برای آفریدگانم شفاعت کند شفاعت او را برای بیش از هفتاد_هزار_نفر می پذیرم، و برای بنده و دوست من در بهشت من هرچه آرزو کند فراهم است. ای فرشتگان من! به عزّت و جلالم سوگند، من از هر کس به دوست خودم مهربان ترم، و من برای او از مال برای تاجر و کسب برای کاسب بهترم، و دوست من در آخرت عذاب نبیند و بیمی بر او نیست.

 

منبع؛ بحرالمعارف، عبدالصمد همدانی،ج۱ ص۱۴۴