به گزارش افکار نیوز ، رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرمایند :

«هرکس هنگام طلوع آفتاب 10مرتبه سوره ڪافروڹ رابخواند و آنگاه دعـا کند دعایش مستجاب میشود.»

 

منبع : المصباح کفعمی، ص۴۶۱