به گزارش افکار نیوز ، از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است :

«هر کس سوره ملک را برای  میّتی بخواند از عذابی که در آن است تخفیف داده میشود و اگر قرائت کننده به اموات هدیه کند ثواب آن با سرعت رعد به آنـها میرسد.»

 

 منبع : تفسیرالبرهان، ج۵، ص۴۳۳