به گزارش افکارنیوز،

حضرت امام علی(ع) درباره عمل احتکار فرموده اند: 

"الاِْحْـتِــکارُ شِیمَةُ الاَْشْرارِ".

 احتکار راه و رسم اشرار است.

 

منبع: میزان الحکمه جلد 2، صفحه 286