به گزارش افکارنیوز،

پیامبر اکرم(ص) درباره جایگاه و ارزش مهمان می فرمایند: 

"اَلضَّیفُ یَنزِلُ بِرِزقِهِ وَیَرتَحِلُ بِذُنوبِ اَهلِ البَیتِ".

مهمان روزی خود را می آورد و گناهان اهل خانه را می برد.

 

منبع: بحارلانوار، جلد 72، صفحه 46