به گزارش افکار نیوز ، پیامبر اکرم( صلی اللّہ علیه و آله ) می فرمایند :

یا علی ! چنانچه  برای انجام کار از منزل خارج شدی ، آیة الکرسی  را بخوان تا به خواسته ‌ات برسی.

 

 

منبع : خصال شیخ صدوق ، ص۶۲۳