نبوغ در علم شرط نیست!
به گزارش افکار - مرحوم آیت الله بهجت(ره):

در درس خواندن و تحصیل علوم نبوغ شرط نیست. ملا صالح مازندرانى(ره) هنگامى که براى درس از خانه بیرون مى رفت، از در خانه تا مدرسه کاه مى ریخت تا هنگام بازگشت راه را گم نکند. با این کندى حافظه، بر اصول کافى شرح نوشت که از بهترین، یا بهترین شرح است.

شَکَوتُ إلى وکیع سوء حفظى فأرشدنى إلى ترک معاصى
و قال إعلَم بأن العلم فضلٌ و فضلُ اللهِ لا یؤتاه عاصى

از کندى حافظه به وکیع(نام شخص) گله نمودم، او مرا به ترک گناهان رهنمون گردید، و گفت:
بدان كه علم، تفضل الهى است و فضل الهى به گناهكار عطا نمى شود و نمى رسد.