سرویس مذهبی افکار- جایگاه نماز جماعت در کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اینگونه است:
می‌خواست جبران کند, یک برده آزاد کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله گفت: جبران نشد. دو برده دیگر آزاد کرد. فرمود: نشد. سه تا دیگر آزاد کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: اگر هر چه در زمین هست مال تو بود, همه را انفاق می‌کردی باز به فضل آن یک تکبیر جماعت که از دست دادی نمی‌رسی!

«برای نماز جماعت به سمت مسجدکه میروی, برای هر قدم هفتاد هزارحسنه منظور می‌شود, به همان اندازه درجاتت بالا می‌رود, اگر در آن حال بمیری, خدا هفتاد هزار فرشته مأمور می‌کند تا زمانی که برانگیخته شوی به عیادتت آیند, انیس تنهایی تو باشند و برایت طلب آمرزش کنند» رسول الله صلی الله علیه و آله چنین فرمود.۱

می‌خواهی پیامبر صلی الله علیه و آله دستور دهد که مردم به تو خوش بین باشند؟ پنج نوبت نماز را به جماعت بخوان.
من صَلی الخَمس فی جماعةٍ فظنّوا به خیراً۲

۱) بحار, ج۷۶, ص۳۳۶, ح۱
2) كافي، ج۳، ص۳۷۱