به گزارش سرویس مذهبی افکار- مدح و ثنا از علم و عالم زياد ميدانيم، اما حواسمان جمع باشد که اين جايگاه والا به خاطر مسؤوليت سنگين عالم است.
امام صادق علیه السلام فرمود: از نادان هفتاد گناه آمرزیده می‌شود، پیش از آن که یک گناه از عالم و دانا آمرزیده شود.۱

از خود بپرسیم آیا جرأت عالم شدن داریم؟
از طرفی علم آموزی بر هر مسلمانی واجب شده است.
طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة

و از سویی علی علیه السلام فرمود: لغزش عالم، مانند شکسته شدن کشتی است که سرنشینان خود را غرق می‌کند و خودش هم غرق می‌شود.
«زلّة العالم کانکسار السفینة، تَغرق و تُغرِق.»۲
نتیجه اینکه عالم شدن هم لازم است و هم مسئولیت آور. آیا عالمان هر عرصه ای خود را پاسخگو به خدای خود می دانند؟

۱) تفسیر قمی، ج۲، ص۱۴۶
2) بحار، ج۲، ص۵۸