به گزارش سرویس مذهبی افکار- بودند و هستند کسانی که پیامبر را اسوه حسنه خود قرار دادند.
زندان رژیم شاه. پیرمرد گفت: «آقا برخیزید ممکن است نمازتان قضا شود!» فریاد زدم: «من کمونیستم! من نماز نمی خوانم!» پیرمرد خیلی معذرت خواست. صبح هم باز اظهار پشیمانی کرد که مزاحم خواب من شده، تمام مدت بهترینها را برای من می خواست و بدترینها را برای خود، شیفته اش شدم. پیرمرد آیت الله دستغیب بود.۱

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: «طالب عزت هستی و بزرگی؟ گذشت کن که گذشت جز به عزت بنده نمی‌افزاید. بر شما باد گذشت.»۲

۱) دیدار با ابرار، آیت الله دستغیب
2) كافي، ج۲، ص۱۰۸، ح۵