سرویس مذهبی افکار- وصيت شيخ حسنعلي اصفهانی معروف به نخودکي به فرزندش اینچنین بود:
«و لقد وصّیناالذین اوتواالکتاب من قبلکم و ایّاکم ان اتقوا الله…؛ هر آینه سفارش کردیم به پیامبران پیش از شما و به شما نیز که از خدا بپرهیزید و تقوا پیشه سازید.»

نیست جز تقوا در این ره توشه‏ ای
نان و حلوا را بنه در گوشه‏ ای

با تقوا به همه چیز می‌توان رسید. اگر در این راه - طی طریق - به سوی خداوند، تقوا نباشد، ریاضت و مجاهدت را هرگز اثری نیست؛ جز زیان، اثری ندارد و نتیجه‏ ای جز دوری از درگاه خدا نخواهد داشت.

انجام امور مکروه، موجب پایین آمدن مقام بنده خدا می شود و به عکس، انجام مستحبات، مرتبه او را ترقی می بخشد. بدان که اگر در راه سیر و سلوک، به جایی رسیده‏ ام، به برکت بیداری شب و مراقبت در امور مستحب و ترک مکروهات بوده است؛ ولی اصل و روح همه اعمال، خدمت به سادات و فرزندان ارجمند رسول خدا صلی الله ‏علیه ‏و آله بوده است.

اکنون پسرم! تو را به این چیزها وصیت و سفارش می‏کنم:

۱. آن که نمازهای یومیه و واجب خویش را در اول وقت به جای آوری.

۲. در انجام حوایج مردم، هر قدر می توانی، تلاش کن و هرگز فکر نکن که فلان کار بزرگ از من ساخته نیست؛ زیرا اگر بنده خدا در راه حق قدمی بردارد، خداوند نیز او را یاری می کند.
(فرزند آیت الله نخودکی گفت: پدر جان! بعضی اوقات، رفع حاجت دیگران موجب رسوایی آدم می گردد. آیت الله نخودکی گفت: چه بهتر که آبروی انسان، در راه خدا بر زمین ریخته شود.)

۳. سادات را بسیار گرامی و محترم شمار و هر چه داری، در راه ایشان صرف و خرج کن و از فقر و درویشی در این کار، پروا ننما؛ اگر تهیدست گشتی، دیگر تو را وظیفه‏ ای نیست.

۴. از تهجد و نماز شب، غفلت ننما و تقوا و پرهیز را پیشه خود بنما.

۵. به آن مقدار تحصیل کن تا از قید تقلید رها شوی.

مقدادي اصفهاني، نشان از بي‏ نشان‏ها، ج۱