سرویس مذهبی افکار- به رسول خدا صلي الله عليه و آله عرض کرد: بعد از مرگ پدر و مادر باز هم مي شود به آنها نيکي کرد؟
فرمود: آری، برایشان نماز بخوان، استغفار کن عمل کن به وصیتشان، ‌ احترام بگذار به رفیقهایشان، ‌ و صله رحم کن، ‌ دیداری کن از خویشانی که جز با پدر و مادر به آنها وصل نبودید. ۱

از رسول خدا صلی الله علیه و ‌آله به تمام امت من چه آنها که حاضرند و چه آنان که تا روز قیامت به دنیا می‌‌آیند:
صله رحم کنید هر چند لازم شود یکسال در مسافرت باشید، که صله رحم جزئی از دین اسلام است. ۲

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: با خویشاوندان خود رابطه برقرار کنید حتی با یک سلام.
«صلوا ارحامکم و لو بالسلام». ۳


۱ محجة البیضاء، ج۳، ص۴۳۵
۲ میزان الحکمه، ح۷۰۶۰
3 تحف العقول، ص۵۷