به گزارش افکارنیوز ، امام على علیه السلام می فرمایند :

سه چیز،از گنج هاى بهشت اند:

1) پنهانى دادن صدقه،

2) پنهان داشتن مصیبت

3) و پنهان داشتن بیمارى

 

منبع : الإرشاد/ج١/ص٣٠٣