به گزارش افکارنیوز ، رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) فرمودند :

خانه اى که درآن قرآن فراوان خوانده شود ، خیر آن بسیار گردد و به اهل آن وسعت داده شود و براى آسمانیان بدرخشد چنان که ستارگان آسمان براى زمینیان مى درخشند.

 

منبع : کافى ج2، ص610