به گزارش افکارنیوز ، امام موسی کاظم (علیه السلام) برای رفع حاجت هنگام گرفتاری فرمودند:

هر کس گرفتار چیزى است که غمگینش مى سازد یا ناخوشایندى که ناراحتش مى کند.

اگر سر به آسمان بلند کند و سه بار بسم اللّه الرحمن الرحیم بگوید.

بى تردید،خداوند، گره از کارش خواهد گشود و غمش را برطرف خواهد کرد.

 

 منبع : مکارم الأخلاق، ص 347