به گزارش افکارنیوز ، امام رضا علیه السلام فرمودند:

مردی امیرالمومنین(ع) را به میهمانی دعوت کرد.حضرت فرمود می پذیرم بشرطی که سه قول به من بدهی

عرضکرد چه قولی ای امیرالمومنین؟! فرمود:

١-ازبیرون چیزی برای من تهیه نکنی.

٢-حاضری خانه ات را از من دریغ نکنی

٣-به زن و فرزندانت اجحاف ننمائی. عرضکرد قبول میکنم ای امیرالمومنین. پس امام دعوت اورا پذیرفت.

منبع: منتخب میزان الحکمه